Кратко описание

Писмо, с което ЕК уведомява жалбоподателите за нарушенията при планирането на автомагистрала Струма, че жалбата ще бъде разгледана в рамките на EU Pilot – обмен на информация между ЕК и страни-членки за възможно неспазване на законодателството на ЕС. На английски език