Кратко описание

Презентация „Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“