Кратко описание

На 30.10.2020 г. СДП БАЛКАНИ подаде сигнал до МОСВ, с който настоява Министърът на околната среда и водите да спре строителството на къщи за гости и спа комплекс в местността Рупите. Второто искане на неправителствената организация е да се спре действието на решенията на РИОСВ Благоевград, с които инспекцията е преценила, че инвестиционните намерения няма вероятност да окажат отрицателно въздействие върху природата в района. В сигнала са изложени мотиви защо строителните дейности увреждат околната среда.