Сигнал срещу неизвършване на екологична оценка за проект за Хераклея Синтика

Сигнал срещу неизвършване на екологична оценка за проект за Хераклея Синтика

Кратко описание

Сигнал на СДП БАЛКАНИ за нарушение на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България и на чл. 6, параграф 3 на Директива 92/43/ЕИО при издаване на решение БД-16-ЕО/2019, с което РИОСВ Благоевград постановява да не се извършва Екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ в местност Кожуха.