Кратко описание

Сигнал на СДП БАЛКАНИ за нарушение на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България и на чл. 6, параграф 3 на Директива 92/43/ЕИО при издаване на решение БД-16-ЕО/2019, с което РИОСВ Благоевград постановява да не се извършва Екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ в местност Кожуха.