Писмо от РИОСВ Благоевград до Община Петрич за ОУП на Петрич

Писмо от РИОСВ Благоевград до Община Петрич за ОУП на Петрич

Кратко описание

Писмо от РИОСВ Благоевград до Община Петрич, с което изисква докладът за Оценка на степента на въздействие на предварителния проект на Общ устройствен план на община Петрич да бъде съобразен с постъпилите становища от Гражданска инициатива „Спаси Рупите“, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Българска фондация „Биоразнообразие“.