Дървото е обявено за вековно от Министъра на околната среда и водите на 15 ноември 2021 г.!
Експертите от РИОСВ Благоевград са установили, че дървото е на 270 години, с височина 21 м и обиколка на ствола 5,73 м.


Асоциация на парковете в България внесе в РИОСВ Благоевград предложение за обявяването като вековно дърво на чинар (Platanus orientalis),  находящ се в урбанизираната територия на община Кресна, землището на с. Долна Градешница.

Този чинар е забележително със своята големина и възраст дърво, намиращ се в центъра на бившето село Горна Градешница в близост до паметна чешма. Неговото опазване не е застрашено, защото дървото е ценено от местните хора и е оградено с  ограда. Независимо от това, обявяването му като защитено вековно дърво би довела до по-голямата му известност и ще допринесе повече граждани да се запознаят с него, като по този начин би се създала нов туристически  обект в община Кресна.

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!