Кратко описание

Писмо от Изпълнителна агенция по горите, с което ИАГ изразява подкрепа и своята висока оценка за кампанията „Да съхраним вековните дървета на България“. Кампанията на Асоциация на парковете в България има за цел да набере обществена подкрепа и дарения, за да се защитят повече вековни дървета в България.