Асоциация на парковете в България изпрати предложение до РИОСВ Стара Загора за защитата на вековна круша от с. Тъжа, общ. Павел баня.

Крушата е забележителна със своята големина и възраст. Намира се в близост до неасфалтирана улица в селото, което я прави уязвима при евентуални бъдещи ремонти и модернизация на инфраструктурата в селото. Ето защо предлагаме да бъде защитена като вековно дърво по реда на глава Пета от Закона за биологичното разнообразие.

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!

Вековна круша в с. Тъжа, общ. Павел баня
Вековна круша в с. Тъжа, общ. Павел баня