Асоциация на парковете в България предложи на РИОСВ Монтана да обяви като защитено дърво вековна черница край с. Трифонова, общ. Монтана.

Въпреки, че на дървото има поставена табела „Вековно дърво“, след проверка в регистъра установихме, че в това землище няма нито едно обявено дърво до този момент. Вероятно някой ентусиаст е решил по този начин да предпази старата черница. Надяваме се след нашето предложение дървото да получи статута на вековно дърво и наистина да бъде защитено от закона.

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!