Становище на БФБ за ЕО и ОС на ОУП на община Петрич
By Vasilmitov - Собствена творба, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6351196

Становище на БФБ за ЕО и ОС на ОУП на община Петрич

Становище на Българска фондация „Биоразнообразие“ по процедура за провеждане на екологична оценка и оценка за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.

ПовечеСтановище на БФБ за ЕО и ОС на ОУП на община Петрич

СДП Балкани със становище по процедурата за Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

СДП БАЛКАНИ изрази желанието си като заинтересована страна да бъде включено в процедурата по изготвяне на Оценка за съвместимост на Общия устройствен план на община Петрич. В становището си, изпратено…

ПовечеСДП Балкани със становище по процедурата за Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич
Становище на Спаси Рупите по процедура за оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич
Vasilmitov, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Становище на Спаси Рупите по процедура за оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Становище на Гражданска инициатива „Спаси Рупите“ по оценката за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.

ПовечеСтановище на Спаси Рупите по процедура за оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Становище по процедура по Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Становище на СДП БАЛКАНИ по оценката за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.

ПовечеСтановище по процедура по Оценка за съвместимост на ОУП на община Петрич

Решение РИОСВ Благоевград за ОВОС на строителство на къщи за гости в Рупите

Решение на РИОСВ Благоевград от 30.01.2017 г. да не се извършва оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в местност Рупите“ на фирма „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД.

ПовечеРешение РИОСВ Благоевград за ОВОС на строителство на къщи за гости в Рупите

Решение РИОСВ Благоевград за ОВОС на СПА център в Рупите

Решение на РИОСВ Благоевград от 04.05.2018 г. да не се извършва оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение "Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в местност Рупите" на фирма "СИ 5 Трейд" ЕООД.

ПовечеРешение РИОСВ Благоевград за ОВОС на СПА център в Рупите