Кратко описание

Доклад на общинска комисия с участие на представител на СДП БАЛКАНИ на нанесените щети след пожара на 22 януари 2020 г. в Драгоманското блато.