На 22 януари вечерта в Драгоманското блато горя най-големият пожар в района досега. Това са някои от фактите:

  • 80% от растителността в блатото – тръстики, папур, камъш, са изгорели.
  • Туристическата инфраструктура – 300 м дървената пътека и кула за наблюдение, са унищожени или силно засегнати.
  • Нивото на водата е може би най-ниското от възстановяването на Драгоманското блато през 90-те години досега.
  • Сухото блато и вятърът през нощта са основните предпоставки пожарът да се разпространи на толкова широка територия.
  • Настояваме за разследване на причините за пожара!

От гледна точка на биоразнообразието от особено значение ще са следващите два месеца и нивата на валежите. Липсата на вода в комбинация с изгорялата растителност означава, че водолюбивите птици няма да имат подходящи условия за гнездене и размножаване. Възможно най-скоро ще пуснем повече информация за последствията върху природата. Също така ще споделим стъпките, които можем да предприемем, за да подпомогнем възстановяването на блатото от една страна и предотвратяването на подобни бедствия от друга. Все пак преките последствия може да бъдат намалени само ако се покачат водните нива.

Засега можем да кажем, че Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще направи всичко по силите си, за да възстанови дървената пътека в блатото. 

Това, което със сигурност зависи от нас, е възстановяването на мостчетата!

Снимки: Петко Цветков, Ангел Лазаров