Кратко описание

През 2005 г. СДП БАЛКАНИ и община Драгоман внасят предложение за обявяване на защитена местност „Драгоманско блато“. Предложението е одобрено от междуведомствена комисия през 2008 г., но досега Министърът на околната среда и водите не е издал заповед за защитена територия. Тук може да се запознаете с подаденото предложение.