На 30 януари 2020 г. се проведе среща между представители на Община Драгоман и  неправителствените организации, работещи в района на Драгоманското блато – Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Българска фондация „Биоразнообразие“ и Българска асоциация за алтернативен туризъм. На срещата бяха планирани съвместни дейности за намаляване на последствията от пожара в Драгоманското блато на 22-ри януари, който унищожи над 80% от растителността на блатото.  

Участниците формулираха конкретни предложения към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с цел дългосрочно опазване и развитие на района:

  • Спешно обявяване на защитената местност „Драгоманско блато“ (предложена през 2005 г.) Защитената местност въвежда ясни режими за опазване на редките и застрашени видове, както и екосистемата на влажната зона, като не променя собствеността на имотите. 
  • Осигуряване на средства за обезщетяване на имотите на частните собственици на земеделски земи в блатото, поради тяхното периодично наводняване.
  • Осигуряване на охрана на Драгоманско блато като влажна зона от световно значение по Рамсарската конвенция.
  • Финансиране на проект на община Драгоман за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадните води (ПСОВ) –модулни пречиствателни станции.
снимка: Ангел Лазаров

Като най-спешен приоритет неправителствените организации и кметът на община Драгоман определиха възстановяването на достъпа до блатото за образователни и природозащитни цели и развитието на туристическата инфраструктура.Сдружение за дива природа БАЛКАНИ вече набира средства за подновяване на унищожената дървена пътека и мостчета и изразява благодарност на дарилите чрез SMS с текст DMS DRAGOMAN към кратък номер 17 777 и на Платформата.бг. Междувременно Община Драгоман с подкрепата на неправителствените организации търси възможности за финансиране на нови посетителски съоръжения.

В духа на заявеното от кмета Андрей Иванов желание „Община Драгоман да се развива като екологично чист, запазен и атрактивен за хората район“, участниците ще си партнират стратегически за устойчивото му развитие. Това включва развиване и разширяване с общи усилия на работата на Центъра за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“ и прерастване на съвместната инициатива Байк и Рън за Чепън в международно събитие с подкрепата на Министерството на туризма. Състезанието тази година ще се проведе за девети път на 25 април.

Предложените спешни мерки за възстановяване и инициативите за развитие на Драгоманското блато и Чепън планина ще бъдат представени пред отговорните институции.