Рупите и Синеморец – борбата срещу застрояването им продължава

На 11 ноември от 11:30 ч. в националния пресклуб на БТА се проведе пресконференция на тема „Застъпници за природата – когато институциите нехаят“. Събитието беше организирано от Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата”.

Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България презентира предстоящите дейности по проекта, чиято цел е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.

На пресконференцията беше представен и обновеният Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество. Ръководствотосъдържа актуална информация за последните промени в природозащитното законодателство и практически съвети, обобщаващи 15-годишния опит на авторите в организирането на публични кампании, успешно застъпничество за природата и др. Андрей Ралев от СДП БАЛКАНИ направи демонстрация как наръчникът може да бъде полезно и практично ръководство за активни граждани, граждански групи и НПО, които се сблъскват с опити за увреждане на околната среда.

Какво се случва с плановете за застрояване в Рупите и в с. Синеморец и как продължава битката на гражданите за тяхното опазване, беше друга от основните теми в събитието.

Новината, че предстои създаването на инициативен комитет „Да спасим Странджа“ обявиха Зорница Стратиева и Тома Белев от Асоциация на парковете в България. Зад идеята застават АПБ, Биволъ и Марта Георгиева, а целта на комитета е борба със застрояването на териториите в границите на природния парк.

Строителството в Синеморец продължава

Зорница Стратиева разказа накратко за битката срещу незаконния строеж в местността „Поляните“ в с. Синеморец, започнала още в края на 2019 г. и продължаваща и до днес. За съжаление, докато различните институции продължават да протакат проверките на терен по подадени от Асоциацията сигнали месеци наред, строителството на еднофамилната вилна сграда продължава. Това се случва в нарушение на шест закона (Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за водите) и грубо погазване на заповедта за обявяване на природен парк Странджа. „От липсата на реакции от институциите, се налага изводът, че те не познават смисъла на европейските директиви и не успяват да разпознаят, когато се извършват нарушения“, коментира и Тома Белев.

Стратиева подчерта още, че този строеж е само един от тридесет и двата  Подробни устройствени планове, одобрени от община Царево за периода януари 2017 – юни 2020 в местността „Поляните“, с. Синеморец. Изпълнението на всички ПУП-ове ще представлява едно от най-големите застроявания на защитени територии, осъществявано в последните години у нас.

За друго подобно застрояване в противоречие със законодателството и желанията на местните хора – в Рупите и за битката срещу него разказа Андрей Ковачев от СДП БАЛКАНИ. Плановете включват 10 къщи за гости в близост до църквата на баба Ванга и до лечебните извори, както и асфалтиране на път от селото до античния град Хераклея Синтика. В края на октомври започнаха строителни дейности, които унищожават местообитания на ценни видове в границите на НАТУРА 2000 зони.

Този случай е пример за системни нарушения на институциите. От една страна община Петрич включва един частен проект в проекта за Общия си устройствен план. От друга, РИОСВ Благоевград съгласува строителството при явни нарушения на българското и европейско законодателство, като пренебрегва кумулативните ефекти от строителството върху НАТУРА 2000“- каза експертът.

Автор: А. Ненов, fb група Спаси Рупите

Ковачев не пропусна да отбележи, че единствено благодарение на съпротивата на зародилата се още през 2018 година неформална гражданска инициатива „Спаси Рупите“, проектът все още не е реализиран. Те с помощта на експертите от двете организации са изпратили становища по Екологичната оценка на Общия устройствен план на общината, като резултатът от това е, че РИОСВ Благоевград все още не е съгласувал ОУП и проекта за път. Ковачев завърши с думите: „Ще направим всичко възможно да си помогнем взаимно, за да спасим това сакрално място!“

Заради възникналите щети от започналото строителство на къщите за гости в Рупите, от СДП БАЛКАНИ е подаден сигнал до министъра на околната среда и водите за стартиране на процедура по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Все повече активни хора подават сигнали и търсят двете организации за помощ и съвет как да се преборят с поредното беззаконие, което застрашава любимите им гори, планини, реки… Затова и целта на АПБ и СДП БАЛКАНИ е да помогнат с експертната помощ, както и с насоки и практични съвети от Наръчника, който са създали, категорични бяха експертите на двете организации.

Пресконференцията беше проведена по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата”, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.