Дарете за кампания „За повече защитени територии в България“
Природна забележителност „Диликли кая и Фрън кая“, Стара планина

Дарете за кампания „За повече защитени територии в България“

  • Post category:

Вековните дървета са пазители на величието на българските гори. Те са неми свидетели на исторически събития и съхраняват народните традиции. Те са глътка въздух и зрителна наслада за неспокойния дух на градския човек.

ПовечеДарете за кампания „За повече защитени територии в България“
Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България“
Вековни дъбове, Габра. София

Дарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България“

  • Post category:

Вековните дървета са пазители на величието на българските гори. Те са неми свидетели на исторически събития и съхраняват народните традиции. Те са глътка въздух и зрителна наслада за неспокойния дух на градския човек.

ПовечеДарете за кампания „Да съхраним вековните дървета на България“