ocenka za savmestimost

Оценките за съвместимост на инфраструктурни проекти в Натура 2000, съфинансирани от ЕС, се провеждат при системни нарушения според Европейската комисия

Приетите на първо четене промени в Закона за биологичното разнообразие задълбочават проблемите, заради които ЕК…

1 2 3 4 5 6 7