велинград, табелка, пейзаж

Последните за страната обучения „Застъпници за природата“ ще се проведат в Хасково, Кърджали, Смолян и Велинград

градовете Хасково, Кърджали, Смолян и Велинград Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ завършват обиколката си из страната. Срещите между природозащитни …

Още една успешна кампания на АПБ в Платформата

И втората дарителска кампания в Платформата по проект «Застъпници за природата» приключи със забележителен успех! Тринадесет щедри дарители дори надхвърлиха с даренията си първоначално заложената …
1 2 3 4 5 6 7