Petko Tzvetkov
Петко Цветков

Експерт „Кампании за зелено застъпничество“

Експерт за модул „Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“

Петко Цветков има дългогодишен опит като експерт в опазването на природата и е едно от лицата на коалиция „За да остане природа в България“. През годините е натрупал богат опит при организирането и провеждането на застъпнически кампании, подготовка на становища по законопроекти, доклади по оценки за съвместимост, екологични оценки и доклади по ОВОС. Като експерт от СДП „БАЛКАНИ” и Българска Фондация Биоразнообразие е участвал в организацията на редица конференции, срещи с представители на институции, регионални и местни власти, както и различни национални и международни дейности свързани с опазването на природата. Работил е по програмата „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО, ООН. Като част от екипа на “Грийнпийс” България и “За Земята” се занимава с проблеми свързани с подземните богатства, въгледобива, добив на електроенергия от ТЕЦ и опазване на чистотата на въздуха. Той е едно от постоянните лица по протестите против беззаконието към природата. Като еколог той винаги е готов да изясни даден природозащитен проблем и да даде компетентно мнение пред медии, институции, или пред широката публика.