Miroslava Popova
Мирослава Попова

Специалист връзки с обществеността на СДП БАЛКАНИ

Мирослава Попова отговаря за комуникацията на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ пред медиите и съмишленици на Сдружението и инициативата Застъпници за природата. С работата си тя се стреми да популяризира усилията на гражданите да търсят своите права и да се борят за опазването на природата. Участвала е в организацията на публични събития, където да се създаде възможност за свързване на хора с общи интереси в опазването на околната среда, както и да се дискутират съвместни дейности и кампании. Като доброволец е работила за опазването на Национален парк “Шар планина” в Косово. Една от инициативите за популяризиране на биоразнообразието и ценността на тази защитена територия включва организацията на планински фестивал BreFest, с фокус опазването на реките от строежа на мини ВЕЦ-ове.