Andrey Ralev
Андрей Ралев

Проектен координатор

Експерт за модул „Събиране на информация и ЗДОИ“

Андрей Ралев е един от създателите на Коалиция „За да остане природа в България“, активист в редица кампании и проекти, свързани с развитие на активно гражданско общество, селските райони, устойчиво ползване на горите, опазване на реките. Участвал е в полеви проучвания на различни видове от фауната в България, като е автор и съавтор на различни публикации, свързани с птици. Работи активно както в България, така и извън нея, От 2016 година се занимава и с изследване на биоразнообразието и работа с местните общности в Сванети, Грузия и Джермук, Армения, а през 2018 година управлява и отговаря за научната работа в Кавказкия резерват за дивата природа, който е първата частно управлявана защитена територия в Армения. Като основател на глобалната мрежа от активисти и доброволци “Perangua” се опитва да даде световна гласност на локални проблеми и да свърже експерти с местни активисти по целия свят. Занимава се с алпинизъм, колоездене, скално катерене, както и други дейности сред природата. Птиците винаги са го очаровали затова в свободното си време едно от хобитата му е наблюдението на птици (birdwatching).