Случай Върбовка, община Павликени

Граждани от 5 общини са против изграждане на завод за каменна вата със собствен  енергоизточник, в който ще се изгарят 1 160 тона RDF (отпадъци) на ден до с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново. Инвестиционното предложение е на фирма „Петрургия“ ЕООД, собственост на Румен Гайтански - Юнг (Вълка).

ПовечеСлучай Върбовка, община Павликени