Предложение за защита на три броя пърнара (обновено)

Асоциация на парковете в България предложи на РИОСВ Благоевград да бъдат обявени като вековни дървета три броя пърнари  (Quercus coccifera subsp. calliprinos).

ПовечеПредложение за защита на три броя пърнара (обновено)