Zornitsa Stratieva
Зорница Стратиева

Асистент „Достъп до информация и сигнализиране на компетентните органи“

Експерт „Идентифициране на възможностите за участие на гражданите при вземането на решения“

Зорница Стратиева е природозащитник, активист и доброволец в редица кампании за опазване на горите, защитените територии и българската природа. Има опит в подаване на сигнали за нарушения, жалби, становища и достъп до обществена и екологична информация. Работила е като ръководител или експерт по различни проекти в областта на околната среда и е била част от екипа на една от най-трудно управляваните защитени територии в България – Природен парк „Витоша”. Притежава богат административен потенциал и опит. От 2013 година отговаря за цялостната координация по изпълнението на дейности в АПБ и постигането на заложените резултати. Притежава добри комуникационни и организационни умения. Поддържа постоянна комуникация с членовете на коалиция „За да остане природа в България“, служителите и членове на АПБ, граждани, ведомства, държавни администрации и други заинтересовани страни.