Petya Sheremetova
Петя Шереметова

Специалист връзки с обществеността на АПБ

Експерт фондонабиране за застъпнически кампании

Петя Шереметова е ПР специалистът, който се старае всички медии да са информирани за нещата, които правим. Тя е магистър „Връзки с обществеността” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Петя има над 10-годишен опит в областта на ПР-а. Тя е един от гласовете на Коалиция “За да остане природа в България” и работи за популяризирането на различни местни и национални природозащитни каузи. В работата си Петя осъществява връзка с хора от цялата страна, като се стреми да помогне на местни инициатива да придобият гласност и медиен отзвук. Тя има опит в организацията и комуникацията на протести и улични акции за опазване на природата. Като ПР има пръст и в подготовката на информационни материали, брошури, наръчници, които да разясняват сложни екологични казуси или да дават насоки за дейности по опазването на околната среда. Търсете я, ако харесвате проекта и искате да го популяризирате на своя блог, сайт, медия.