Андрей Ковачев

Експерт за изготвяне и представяне на Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление”

Експерт за модул „ЗООС, ЗБР и ЗГ”

Андрей Ковачев е природоизпитател, полеви биолог – херпетолог, природозащитник, в постоянна битка за защита на природата по всички направления – експертни комисии, становища, улични протести, кампании, петиции и други. Има богат професионален опит в обществени дейности и кампании в сферата на ОВОС, ЕО, ОС, устойчиво управление на природните ресурси, биоразнообразие, гори, води, ландшафт в планинските територии. В продължение на 11 години е бил член във Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ. Като представител на българските природозащитни организации в Брюксел е добил опит в работа с европейските институции (Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа). В периода от 2008 до 2014 г. е бил съ-председател на ПП Зелените. Член на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ от 1991 г., учредител и инициатор на коалиция “За да остане природа в България” и сред инициаторите на множество други природозащитни кампании за спасяване на природата – Кресненския пролом (1997 г.), Пирин (2000), Иракли (2006) и много други.