Започва конкурс „Застъпници за природата“ за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета

В деня на обявяването на първия резерват в България, резерват „Силкосия“ в Странджа, Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ откриват конкурс „Застъпници за природата“ за предложения за нови защитени…

ПовечеЗапочва конкурс „Застъпници за природата“ за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета