Отговор на РИОСВ Благоевград на уведомление за проект за път от Рупите до Хераклея Синтика

Отговор на РИОСВ Благоевград на уведомление за проект за път от Рупите до Хераклея Синтика

Отговор на РИОСВ Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен