• Post category:Каузи

Асоциация на парковете в България е създадена през 2003 г. Основна цел на нашата дейност е опазване и увеличаване на защитени територии и зони.

Асоциацията помага на местни общности за опазването на любими реки и гори и за развитието на природосъобразен бизнес. В специален сайт опазваме архивите на българската природозащита, и сме силно ангажирани с обучения на млади хора и професионалисти.

Сред значителните ни успехи са обявяването на нови защитени територии, биосферните паркове Централен Балкан и Узунбоджак, защитата на 109 000 ха стари гори като гори във фаза на старост, в които са забранени сечите, както и множество акции по спасяването на парковете Пирин, Странджа и Витоша от застрояване. В партньорство с други организация Асоциацията е носител на две годишни награди на ЕК за Натура 2000.

Асоциацията участва в подобряването на природозащитното законодателството и следи за потенциални заплахи от измененията му. Ако сте участвали в акции срещу промени на законите за горите, за защитените територии, за лова, за биологичното разнообразие, за достъпа до правосъдие и т.н. означава, че вече сте ни помагали.

Нашата цел

След  2021 г. Асоциацията приоритеризира в работата си увеличаване на броя на защитените вековните дървета и защитените територии. Нашата цел е да защитим поне 1000 хектара в нови защитени територии до края на 2022 г.

Как се обявява защитена територия

Защитените територии у нас се обявяват по реда на Закона за защитените територии. Те биват резервати, поддържани резервати, национални паркове, природни паркове, защитени местности и природни забележителности. В края на 2019 г. броя на защитените територии в България е 1 017 с обща площ 584 921.8 хектара или 5.27 % от територията на страната. За сравнение средният процент на защитените територии в ЕС е 18 %.

Повече конкретна информация за защитените територии можете да намерите в регистъра поддържан от Изпълнителната агенция по околна среда.

Стъпки на кампанията

  • Събиране на данни за потенциални защитени територии от цялата страна, като информация за Ваше предложение може да изпращате на priroda@parks.bg.
  • Посещение на терен от експерти, които да оценят потенциала на територията и нейното биологично или ландшафтно разнообразие.
  • Срещи и разговори със собствениците на земи, гори и водни площи с цел получаване на тяхната подкрепа за бъдещата защитена територия
  • Изготвяне и подаване на документация и карти за бъдещата защитена територия за нейния обхват, биологично и ландшафтно разнообразие и подходящи режими.
  • Участие в комисия на МОСВ.

Този процес отнема време, защото изисква експертни и финансови ресурси, с които ние не разполагаме. Затова разчитаме на Вашата подкрепа, за да защитим природата на България.

Как да помогна?

  • Дарете чрез PayPal, карта (кредитна или дебитна) или по банков път;
  • Пишете ни с информация за потенциални защитени територии на priroda@parks.bg;
  • Разпространете информация за кампанията.

По предложение на Асоциацията на парковете и на нашите членове до момента са обявени следните защитени територии


Защитени територии в процедура за обявяване


Общо дарени

Благодарим за даренията! Досега имаме събрани общо 65,00€! Разчитаме на Вашата подкрепа!

Дарители

ФМ

Фиданка Макгра

01.12.2021

Дарете за кампания „За повече защитени територии в България“ Amount Donated
50,00€
ИХ

Илза Христова

19.11.2021

Дарете за кампания „За повече защитени територии в България“ Amount Donated
10,00€
КВ

Калина Василева

10.11.2021

Дарете за кампания „За повече защитени територии в България“ Amount Donated
5,00€